Рахівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

До уваги призовників Рахівщини!
1 квітня розпочнеться весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил України ❗️
У відповідності до Указу Президента від 24.02.2021 №71/2021. “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році”.
До лав війська призиватимуть громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військову частину виповнилося 18 років, та які не досягли 27 років і не мають права на відстрочку.
У відповідності до ст. 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» зі змінами: – після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:
– призовники, яким надійшла повістка районного територіального центру комплектування та соціальної на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;
– у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.
Інформуємо що строкова військова служба триває 18 місяців. Для тих, у кого є вища освіта – 12 місяців.
У відповідності до ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» зі змінами відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам:
– за сімейними обставинами за їх бажанням:
– за станом здоров’я на строк до одного року, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби:
– для здобуття освіти на весь період навчання, які навчаються:
– у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
– у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
– у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
– в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.
Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.
У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.
Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:
– педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю;
– медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
– священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, – на час виконання обов’язків священнослужителя;
– сільським, селищним, міським головам – на строк виконання ними цих повноважень;
– особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, – на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
– резервістам – на весь період служби у військовому резерві;
– поліцейським – на весь період їх служби
Адреса Рахівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Рахів, вул. Миру 88.
Інформуємо, що
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ СТРОКОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В ЗОНУ ООС НЕ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ!